Wiebe Warber is auteur, ervaringsdeskundige, hulpverlener én belangenbehartiger van lotgenoten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) die graag weer willen deelnemen aan de samenleving. Toen Wiebe 39 jaar was, werd hij van achteren aangereden. Daarbij liep hij zelf hersenletsel op, met alle gevolgen van dien.

De strijd tegen het systeem

Na het oplopen van hersenletsel maakte Wiebe een levensbreuk mee. Dit werd mede veroorzaakt door ‘het systeem’: deskundigen stelden keer op keer foute diagnoses en miskenden de algehele problematiek van onzichtbaar en Niet Aangeboren Hersenletsel.

Op het dieptepunt van zijn leed leerde Wiebe professor Henk Manschot kennen. Hij inspireerde Wiebe voor de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Na een kennismaking met deze universiteit schreef hij zich in. Deze studie leverde hem een nieuwe levensvisie en nieuw perspectief op, maar leidde ook tot een hartstochtelijke strijd tegen ‘het systeem’.

Zijn stage bestond uit een lange periode van participerende observaties, met medewerking van vijf lotgenoten met Niet Aangeboren Hersenletsel. Vanuit deze ervaringen ontstond de drang om te gaan schrijven.

De missie van Wiebe is rehabilitatie en herstel van de autonomie voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Een mens moet zichzelf weer als ‘volwaardig’ mens kunnen zien en het recht hebben om zelf te bepalen wat hij of zij doet als de vanzelfsprekendheid verdwijnt.
Sluiten

Winkelmand

Stuur een e-mail naar info@warberpublicaties.nl